03-913288803-9132888

בעל שם טוב 12 פתח תקוה- מאוכלס

בניין מגורים עם חניון ומרפסות.

 

מפת הפרויקט