03-913288803-9132888

ברוידה 11 פתח תקוה-מאוכלס

בניין מגורים הכולל 12 יחידות דיור. סיום בניה בשנת 2006.

 

מפת הפרויקט