03-913288803-9132888

תל חי 12 פתח תקוה- מאוכלס

בניין מגורים הכולל 15 יחידות דיור.

 

מפת הפרויקט